___________ COVID 19

Med anledning av CORONA-viruset

Från och med 23 mars frigör vi resurser för att bistå med smittsanering av COVID-19. Vi har stort tekniskt kunnande och kapacitet att sanera stora ytor snabbt. De resurser vi normalt använder för att applicera vårt högteknologiska halkskydd kommer nu väl till pass för att kunna sanera stora områden på ett mycket effektivt sätt.

Ring oss idag, vi kan hjälpa till!

040 – 40 76 60

Halkfria golv är livsviktigt

Vår teknologi är världsledande och i praktiken den enda som fungerar

SPRAY & STAY är markadens kraftfullaste halkskydd för alla typer av stengolv.

 

 

På ett miljövänligt sätt skapar vi ett halkskydd som lever upp till de idag högsta kraven på säkerhet: C eller R12. Med titanmolekyler skapar vi ett halkskydd som är diskret, mätbart, verifierbart, giftfritt, ofarligt för oss som arbetar med det och som inte fräter sönder era ytskikt. Det är vi faktiskt helt ensamma om. Där de etsande, extremt giftiga, fluorvätesyrorna går bet skapar vi ett 100% verifierbart resultat – fullkomligt halkfria golv.

___________ COVID 19

Att halkskydda sin familj har aldrig varit viktigare

Låt oss göra jobbet på ett tryggt och säkert sätt utan att du eller din familj exponeras för COVID-19

De som ramlar i badrum råkar ofta ut för allvarliga skador som kräver sjukhusvård. Idag när sjukvården omprioriterar på grund av COVID-19 vill vi absolut inte hamna i en situation som kräver intensivvård eller kirurgiska ingrepp. Tvärtom behöver vi alla ta vårt ansvar för att minska trycket på och underlätta för den fantastiska vårdpersonal vi har i Sverige.

En halkolycka som inte opereras inom 24 timmar kan utgöra en livsfara och få katastrofala följder för den enskilde individen. Vi kan inte längre räkna med att få den vård vi behöver. Hjälp oss att minska trycket på vården och minska antalet halkolyckor i samhället med start i ditt våtutrymme. Vi gör jobbet på ett tryggt och säkert sätt utan att du eller din familj exponeras för COVID-19.

_____ COVID 19

Att halkskydda sin familj har aldrig varit viktigare

Idag när sjukvården stänger ner vill vi absolut inte hamna i en situation som kräver intensivvård eller kirurgiska ingrepp. En halkskada skulle kunna få katastrofala konsekvenser för den enskilde individen. Vi kan halksäkra era miljöer på ett tillförlitligt sätt. Vi har satt upp rutiner för att undvika smittspridning och dessa rutiner håller vi stenhårt på. Vi smittar ingen och kommer inte låta oss smittas. Läs mer nedan om hur vi kan skydda dig och din familj på ett säkert och tillförlitligt sätt.

De som ramlar i badrum råkar ofta ut för allvarliga skador som kräver sjukhusvård. Idag när sjukvården omprioriterar på grund av COVID-19 vill vi absolut inte hamna i en situation som kräver intensivvård eller kirurgiska ingrepp. Tvärtom behöver vi alla ta vårt ansvar för att minska trycket på och underlätta för den fantastiska vårdpersonal vi har i Sverige. 

En halkolycka som inte opereras inom 24 timmar kan utgöra en livsfara och få katastrofala följder för den enskilde individen. Vi kan inte längre räkna med att få den vård vi behöver. Hjälp oss att minska trycket på vården och minska antalet halkolyckor i samhället med start i ditt våtutrymme. Vi gör jobbet på ett tryggt och säkert sätt utan att du eller din familj exponeras för COVID-19.

________COVID-19

Att halkskydda sin familj har aldrig varit viktigare

De som ramlar i badrum råkar ofta ut för allvarliga skador som kräver sjukhusvård. Idag när sjukvården omprioriterar på grund av COVID-19 vill vi absolut inte hamna i en situation som kräver intensivvård eller kirurgiska ingrepp. Tvärtom behöver vi alla ta vårt ansvar för att minska trycket på och underlätta för den fantastiska vårdpersonal vi har i Sverige. 

En halkolycka som inte opereras inom 24 timmar kan utgöra en livsfara och få katastrofala följder för den enskilde individen. Vi kan inte längre räkna med att få den vård vi behöver. Hjälp oss att minska trycket på vården och minska antalet halkolyckor i samhället med start i ditt våtutrymme. Vi gör jobbet på ett tryggt och säkert sätt utan att du eller din familj exponeras för COVID-19.

Under rådande omständigheter levererar vi bara vårt halkskydd till Skåne, Småland, Blekinge och Halland. Appliceringen av vårt halkskydd går relativt fort och är okomplicerat. Vi debiterar en fast startavgift och en låg kvadratmeterkostnad. Ring oss idag för att få ett exakt pris över telefon.

040 – 40 76 60

Under rådande omständigheter levererar vi bara vårt halkskydd till Skåne, Småland, Blekinge och Halland. Appliceringen av vårt halkskydd går relativt fort och är okomplicerat. Vi debiterar en fast startavgift och en låg kvadratmeterkostnad. Ring oss idag för att få ett exakt pris över telefon.

040 – 40 76 60

Idag när sjukvården stänger ner vill vi absolut inte hamna i en situation som kräver intensivvård eller kirurgiska ingrepp. En halkskada skulle kunna få katastrofala konsekvenser för den enskilde individen. Vi kan halksäkra era miljöer på ett tillförlitligt sätt. Vi har satt upp rutiner för att undvika smittspridning och dessa rutiner håller vi stenhårt på. Vi smittar ingen och kommer inte låta oss smittas. Läs mer nedan om hur vi kan skydda dig och din familj på ett säkert och tillförlitligt sätt.

Snabb service i södra Sverige

Läs mer om hur vi skyddar er här:

Snabb service till en fast låg kostnad

Under rådande omständigheter levererar vi bara vårt halkskydd till Skåne, Småland, Blekinge och Halland. Appliceringen av vårt halkskydd går relativt fort och är okomplicerat. Vi debiterar en fast startavgift och en låg kvadratmeterkostnad. Ring oss idag för att få ett exakt pris över telefon.

040 – 40 76 60

Snabb service i södra Sverige

Läs mer om hur vi skyddar er här:

Snabb service till en fast låg kostnad

Under rådande omständigheter levererar vi bara vårt halkskydd till Skåne, Småland, Blekinge och Halland. Appliceringen av vårt halkskydd går relativt fort och är okomplicerat. Vi debiterar en fast startavgift och en låg kvadratmeterkostnad. Ring oss idag för att få ett exakt pris över telefon.

040 – 40 76 60

___________ COVID 19

Våra rutiner mot COVID-19

I vårt arbete att trygga våra kunders hem har vi vidtagit långtgående åtgärder för att garantera maximal säkerhet.

 • Vi följer alla myndighetsbeslut och förordningar avseende hälsa, hygien och smitta. I samarbete med specialister har vi utarbetat strikta rutiner för hygien.
 • Mellan arbeten följer vi mycket strikta rutiner för hygien och begränsning av smittspridning.
 • Med hänsyn till våra rutiner för smittskydd får inga kunder vistas i de utrymmen vi arbetar i under tiden som arbetet utförs.
 • Duschar och badkar som skall halkskyddas får inte ha använts de senaste 24 timmarna men kan användas omedelbart efter utförd behandling.
 • Vi tar inte hand med varandra och håller avståndet.
_____ COVID 19

Vi har satt upp betydande rutiner mot viruset

I vårt arbete att trygga våra kunders hem har vi vidtagit långtgående åtgärder för att garantera maximal säkerhet.

 • Vi följer alla myndighetsbeslut och förordningar avseende hälsa, hygien och smitta. I samarbete med specialister har vi utarbetat strikta rutiner för hygien.
 • Mellan arbeten följer vi mycket strikta rutiner för hygien och begränsning av smittspridning.
 • Med hänsyn till våra rutiner för smittskydd får inga kunder vistas i de utrymmen vi arbetar i under tiden som arbetet utförs.
 • Duschar och badkar som skall halkskyddas får inte ha använts de senaste 24 timmarna men kan användas omedelbart efter utförd behandling.
 • Vi tar inte hand med varandra och håller avståndet.

________COVID-19

Våra rutiner mot COVID-19

 • Vi följer alla myndighetsbeslut och förordningar avseende hälsa, hygien och smitta. I samarbete med specialister har vi utarbetat strikta rutiner för hygien.
 • Mellan arbeten följer vi mycket strikta rutiner för hygien och begränsning av smittspridning.
 • Med hänsyn till våra rutiner för smittskydd får inga kunder vistas i de utrymmen vi arbetar i under tiden som arbetet utförs.
 • Duschar och badkar som skall halkskyddas får inte ha använts de senaste 24 timmarna men kan användas omedelbart efter utförd behandling.
 • Vi tar inte hand med varandra och håller avståndet.

Vi tar ansvar för att Era golv är och förblir halkfria

Vi tar ansvar för att Era golv är och förblir halkfria

Vår teknologi är världsledande och i praktiken den enda som fungerar

SPRAY & STAY är markadens kraftfullaste halkskydd för alla typer av stengolv.

På ett miljövänligt sätt skapar vi ett halkskydd som lever upp till de idag högsta kraven på säkerhet: C eller R12. Med titanmolekyler skapar vi ett halkskydd som är diskret, mätbart, verifierbart, giftfritt, ofarligt för oss som arbetar med det och som inte fräter sönder era ytskikt. Det är vi faktiskt helt ensamma om. Där de etsande, extremt giftiga, fluorvätesyrorna går bet skapar vi ett 100% verifierbart resultat – fullkomligt halkfria golv.

Vår teknologi är världsledande och i praktiken den enda som fungerar

 

SPRAY & STAY är markadens kraftfullaste halkskydd för alla typer av stengolv.

På ett miljövänligt sätt skapar vi ett halkskydd som lever upp till de idag högsta kraven på säkerhet: C eller R12. Med titanmolekyler skapar vi ett halkskydd som är diskret, mätbart, verifierbart, giftfritt, ofarligt för oss som arbetar med det och som inte fräter sönder era ytskikt. Det är vi faktiskt helt ensamma om. Där de etsande, extremt giftiga, fluorvätesyrorna går bet skapar vi ett 100% verifierbart resultat – fullkomligt halkfria golv.

Snälla, tänk på miljön, sluta använd etsande gifter!

I januari 2020 genomfördes en omfattande genomlysning av hela halkskyddsbranschen. Denna visade att samtliga konkurrerande företag som jobbar med sk. osynliga halkskydd för stenbaserade golv använder sig av den extremt giftiga fluorvätesyran (HF) (ammoniumvätefluorid). Genom att efterfråga denna typ av halkskydd bidrar ni till att släppa ut allvarliga miljögifter i avloppen som förstör den biologiska mångfalden.

Vätefluorid och fluorvätesyra är extremt giftiga, och måste hanteras med stor försiktighet. Inandning och hudkontakt måste undvikas till varje pris. Giftverkan är fördröjd vilket kan leda till irreversibla skador. I kroppen bildar den olösliga salter med kalcium och magnesium och kan därmed helt slå ut vissa organ som hjärta, lever och njurar. Spill på kroppen är mycket farliga. Eftersom nerver behöver kalcium för att sända smärtsignaler känner man inte frätskador förrän efteråt när vävnaden dött av kalcium och magnesiumbrist.

Vätefluorid och fluorvätesyra (vattenlösningen av vätefluorid) är således oerhört farliga. Den fria fluoridjonen, som bildas när en vätefluoridmolekyl dissocieras, kan orsaka omedelbar död på grund av arytmi. Brännsår större än 160 cm2 kan leda till hypokalcemi.

OBS: Fluorvätesyra är alltid farligt oavsett koncentration! Utspolat i avlopp kan fluorvätesyra skada miljö och biologisk mångfald genom sin extrema giftighet.

Vetenskaplig referens är:

Viveka Alfredsson: Professor i Fysikalisk Kemi Lunds Universitet

Källa 2020-03-11: https://www.medicalcare.se/fluorvatesyra/

Snälla, tänk på miljön, sluta använd etsande gifter!

I januari 2020 genomfördes en omfattande genomlysning av hela halkskyddsbranschen. Denna visade att samtliga konkurrerande företag som jobbar med sk. osynliga halkskydd för stenbaserade golv använder sig av den extremt giftiga fluorvätesyran (HF) (ammoniumvätefluorid). Genom att efterfråga denna typ av halkskydd bidrar ni till att släppa ut allvarliga miljögifter i avloppen som förstör den biologiska mångfalden.

Vätefluorid och fluorvätesyra är extremt giftiga, och måste hanteras med stor försiktighet. Inandning och hudkontakt måste undvikas till varje pris. Giftverkan är fördröjd vilket kan leda till irreversibla skador. I kroppen bildar den olösliga salter med kalcium och magnesium och kan därmed helt slå ut vissa organ som hjärta, lever och njurar. Spill på kroppen är mycket farliga. Eftersom nerver behöver kalcium för att sända smärtsignaler känner man inte frätskador förrän efteråt när vävnaden dött av kalcium och magnesiumbrist.

Vätefluorid och fluorvätesyra (vattenlösningen av vätefluorid) är således oerhört farliga. Den fria fluoridjonen, som bildas när en vätefluoridmolekyl dissocieras, kan orsaka omedelbar död på grund av arytmi. Brännsår större än 160 cm2 kan leda till hypokalcemi.

OBS: Fluorvätesyra är alltid farligt oavsett koncentration! Utspolat i avlopp kan fluorvätesyra skada miljö och biologisk mångfald genom sin extrema giftighet.

 

Vetenskaplig referens är:

Viveka Alfredsson: Professor i Fysikalisk Kemi Lunds Universitet

Källa 2020-03-11: https://www.medicalcare.se/fluorvatesyra/

Snälla, tänk på miljön!

I januari 2020 genomfördes en omfattande genomlysning av hela halkskyddsbranschen. Denna visade att samtliga konkurrerande företag som jobbar med sk. osynliga halkskydd för stenbaserade golv använder sig av den extremt giftiga fluorvätesyran (HF) (ammoniumvätefluorid). Genom att efterfråga denna typ av halkskydd bidrar ni till att släppa ut allvarliga miljögifter i avloppen som förstör den biologiska mångfalden.

Vätefluorid och fluorvätesyra är extremt giftiga, och måste hanteras med stor försiktighet. Inandning och hudkontakt måste undvikas till varje pris. Giftverkan är fördröjd vilket kan leda till irreversibla skador. I kroppen bildar den olösliga salter med kalcium och magnesium och kan därmed helt slå ut vissa organ som hjärta, lever och njurar. Spill på kroppen är mycket farliga. Eftersom nerver behöver kalcium för att sända smärtsignaler känner man inte frätskador förrän efteråt när vävnaden dött av kalcium och magnesiumbrist.

 

Vätefluorid och fluorvätesyra (vattenlösningen av vätefluorid) är således oerhört farliga. Den fria fluoridjonen, som bildas när en vätefluoridmolekyl dissocieras, kan orsaka omedelbar död på grund av arytmi. Brännsår större än 160 cm2 kan leda till hypokalcemi.

OBS: Fluorvätesyra är alltid farligt oavsett koncentration! Utspolat i avlopp kan fluorvätesyra skada miljö och biologisk mångfald genom sin extrema giftighet.

 

 

 

 

 

 

Vetenskaplig referens är:

Viveka Alfredsson: Professor i Fysikalisk Kemi Lunds Universitet

Källa 2020-03-11: https://www.medicalcare.se/fluorvatesyra/